sinecine ISSN: 1309-5838

Anasayfa

sinecine, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere dek uzanan çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilecektir.

sinecine’de konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.

sinecine FIAF (The International Federation of Film Archives) International Index to Film Periodicals tarafından taranmaktadır ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından indekslenmektedir.

1. sayının tüm yazılarına sinecine eski sayılar linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bizi Twitter’dan takip etmek için buraya tıklayınız.

 

 

sinecine 13 kapaksinecine Sinema Araştırmaları Dergisi / sinecine Journal of Film Studies

  2016 | 7 (1)  Bahar / Spring
———————————————– 

  Editör / Editor: Y. Gürhan Topçu

Editör Yrd. / Assistant Editor: Selin Çelik & Mehmet Köprü

  ISSN:1309-5838

 

 

 

 

Editörden

Y. Gürhan Topçu’un Sunuşu

Makale 

Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim’de Performatif Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik
Aslı Gön

Öz|Abstract

The Uncanny Homes of Fatih Akın’s Head-On
Pelin Aytemiz

Öz|Abstract

Bir Medyalararasılık Kategorisi Olarak Medya Değişimi: Gölgesizler Romanındaki Üst Kurmaca Düzleminin Filme Aktarımı
Cemal Sakallı & Asuman Akemoğlu

Öz|Abstract

Bir Deliliğe Sığınma Hikâyesi: Kızıl Çöl
Evrim Nacar

Öz|Abstract

Seyirci ve Film Üretim İlişkisinde Yeni Yaklaşımlar: Kitlesel Fonlama Uygulamaları ve Türkiye’deki Deneyimler
Serpil Kırel & Seda Aktaş

Öz|Abstract

Çeviri | Translation

Açık İmge: Şiirsel Gerçekçilik ve Yeni İran Sineması
Shohini Chaudhuri & Howard Finn (Çev. Tolga Toprak)
Öz|Abstract

Değini| Notes

Amour: Sinemada Klasik Bir Tragedya
Necla Çelik
Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı

Yeni Kitaplar
Elif Özler

Öz|Abstract

Semra Civelek
Öz|Abstract

 

sinecine | Her hakkı saklıdır.