sinecine ISSN: 1309-5838

Anasayfa

sinecine, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere dek uzanan çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilecektir.

sinecine’de konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.

sinecine FIAF (The International Federation of Film Archives) International Index to Film Periodicals tarafından taranmaktadır ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından indekslenmektedir.

İlk dört sayının tüm yazılarına sinecine eski sayılar linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bizi Twitter’dan takip etmek için buraya tıklayınız.

 

 

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi

sinecine Journal of Film Studies

  2017 | 8(1) Bahar / Spring
———————————————– 

  Editör / Editor: S. Ruken Öztürk

  Editör Yrd. / Assistant Editor: Tuğba Öcal

  ISSN:1309-5838

 

 

 

Editörden

S. Ruken Öztürk’ün Sunuşu

Makale 

Türkiye Sinemasının Cezaevleri
Hilmi Maktav

Öz|Abstract

Bir Uyarlama Örneği Olarak Yeraltı Filmi
Eren Yüksel

Öz|Abstract

Görsel İmgelerin Abluka Filminde Yarattığı Panoptik Evren
Bahar Altay Erişen

Öz|Abstract

Popüler Sinemada Oedipus: Vay Arkadaş ve Düğün Dernek‘te Babalar ve Oğullar Üzerine
Özge Güven Akdoğan

Öz|Abstract

Ulus Fantazisinin İmgesel Durağı: The Water Diviner
Yıldız Derya Birincioğlu

Öz|Abstract

The Relationship of Cinema to Philosophical Thought: Badiou and Deleuze
Ebru Thwaites Diken

Abstract|Öz

sinecine Kitaplığı

Yeni Kitaplar
Tuğba Öcal & Emre İzgi

Öz|Abstract

 

 

sinecine | Her hakkı saklıdır.