sinecine ISSN: 1309-5838

Anasayfa

sinecine, değişik disiplinleri sinema ortak paydasında buluşturmayı, sosyal bilimler, sanat ve insan bilimleri içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede, yerli sinemadan Hollywood’a, sanat sinemasından popüler sinemaya, klasik sinemadan çağdaş sinemaya, sinemanın ekonomi politiğinden tarihine, psikanalizden feminizme, kuramsal yaklaşımlardan alımlama araştırmalarına, türlerden yönetmenlere dek uzanan çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilecektir.

sinecine’de konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.

sinecine FIAF (The International Federation of Film Archives) International Index to Film Periodicals tarafından taranmaktadır ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından indekslenmektedir.

İlk dört sayının tüm yazılarına sinecine eski sayılar linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

 

 

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi

sinecine Journal of Film Studies

  2017 | 8(2) Güz / Autumn
———————————————– 

  Editör / Editor: Nezih Erdoğan

  Editör Yrd. / Assistant Editor: Selin Çelik & Buğra Kibaroğlu

  ISSN:1309-5838

 

 

 

Editörden

Nezih Erdoğan’ın Sunuşu: Bir Garip Enerji

Makale 

Kanun Namına: Yöneten Kim?
Mahmut Mutman
Öz|Abstract

Batman Başlıyor‘da Romantik Suçluluk, Radikal Kötülük ve Modern Kahramanlığın Refleksif İnşası
Göral E. Yılmaz Ercan

Öz|Abstract

Balkanlaştırmadan Avrupalılığa: Hırvatistan Sinemasında Yeni Öznellik Biçimlerinin Çözümlenmesi
Özge Baydaş Sayılgan

Öz|Abstract

Eski İzmir Sinemaları ve Yıldız Sineması: Mekân, Toplum, Seyir
Dilek Kaya

Öz|Abstract

Post-Sosyalist Romanya’nın Alegorisi Olarak Sieranevada
Gönül Eda Özgül

Öz|Abstract

Değini

Reha Erdem / Koca Dünya: “Crypt” + “Affect”
Zafer Aracagök

Öz|Abstract

Konferans Raporu

NECS Paris 2017: “Duyarlılık ve Duyular: Medya, Beden, Pratikler”
Nezih Erdoğan

Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı

Sessiz Dönem Türk Sineması (1895-1922)
Serkan Şavk

Öz|Abstract

 

 

sinecine | Her hakkı saklıdır.