sinecine ISSN: 1309-5838

Açık İmge: Şiirsel Gerçekçilik ve Yeni İran Sineması

Öz

Chaudhuri ve Finn, bu makalede Yeni İran Sineması’nda ‘açık imge’ adını verdikleri çokanlamlı görüntüleri, İran’ın politik ve kültürel iklimi üzerinden okumayı denerler. Yazarlar, Pasolini’nin şiirsel gerçekçiliğinden, Paul Schrader’in tutuklu imgesinden ve Deleuze’ün zaman imgesinden yararlanarak açık imgeyi sınıflandırmayı ve İran sinemasının farklı örnekleri üzerinden incelemeyi amaçlarlar.