sinecine ISSN: 1309-5838

Acının “Ötekileri”: Sing For Darfur

İspanyol ve Hollandalı aktivist film yapımcılarının tamamen kendi kaynaklarıyla hayata geçirdikleri Sing For Darfur (Johan Kramer, 2008) filmi, Darfur’da yaşanan etnik temizliğe karşı Beyaz/Batılı insanın kolektif sessizliğini konu eder. Film, haber alma olanaklarının oldukça gelişkin olduğu bir çağın Beyaz/Batılı insanının, başka bir coğrafyada yaşanan etnik temizliğe karşı kayıtsızlığının dinamiklerini, Barselona kentinin gündelik hayatının bir yapısökümünü yaparak izleyiciye aktarır. Bu yapısöküm, Beyaz/Batılı insanın despotik kartezyen bakışını deşifre ederek, izleyicinin “bakan/gören/izleyen” konumunu tersine çevirir ve izleyiciyi kendine bakmaya çağırır. Bu çalışmada Sing For Darfur filminin yaptığı bu yapısöküm izlenerek, yaşanan acı “öteki”nin acısı olduğunda ne’liğinin Beyaz/Batılı insan için nasıl değiştiği ve öteki coğrafyalara bakışın despotik Kartezyen karakteri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sing For Darfur, Darfur soykırımı, öteki, acı, yüz.