sinecine ISSN: 1309-5838

Amour: Sinemada Klasik Bir Tragedya

Öz

Hölderlin tragedyanın konu ve biçimsel özellikleri bakımından drama olduğunu söyler. Bazı açılardan doğru bir tespit çünkü tragedya, yeninin belirişi olan trajik anların, yaşamın içerisinden sanata sızmasının adıdır. Tragedyanın ağırlık noktası, trajik anın, anlatı içerisinde ifade edilmesine dayanır. Bu bakımdan Michael Haneke’nin Amour (Aşk, 2012) filmi antik yunan tragedyalarıyla, özellikle “Oidipus” tragedyasıyla özellikleri açısından örtüşmektedir. Bu deneme, aksiyolojik bakış açısıyla, Amour filminde trajik olanın izini sürerek, tragedyanın tür olarak sinemadaki varlığını araştırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Amour, aşk, Michael Haneke, tragedya, trajik, Hölderlin.