sinecine ISSN: 1309-5838

Avrupa ile Ortak-Yapım Türkiye Filmleri: Eurimages ve Yirmi Yılın Hikayesi

Öz

1990 sonrası dönemde Türk sinemasına parasal destek sağlayan dört yeni kaynak ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde Avrupa Konseyi sinema fonu Eurimages, destek kararlarının üye ülke temsilcileri tarafından alındığı, ulusal olmayan tek oluşumdur. Bu makale, yirmi yıllık üyeliğin ardından, ancak bir dizi kriteri karşılayan projelere destek veren uluslarüstü bu fonun ulusal bir sinemaya etkilerini/katkılarını Türkiye sineması özelinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Özellikle Eurimages destekli Türkiye filmlerinin ulusallığı veya Avrupalılığı tartışması, Türk yapımcıların ortak yapımcı seçiminde öncelik verdikleri ülkeler ve bunun arkasında yatan nedenler ile Eurimages yapım desteğinin Türkiye’deki sinemasal üretime katkıları ele alınmaktadır.

Bu makalede, üzerine yazılanların çok sınırlı olduğu bu yeni olguya ilişkin analizler üç kaynağa dayanmaktadır. Bunlar, bugüne kadar Eurimages tarafından desteklenmiş olan Türk filmleri; sürecin gözlemcisi veya tarafı olmuş yapımcı-sinemacılar, geçmişteki ve mevcut Eurimages yetkilileri ile Türkiye’nin fondaki temsilcileri gibi profesyonellerle gerek yazar tarafından yapılan gerekse de dergilerde yayınlanmış röportajlar ve resmi Eurimages dokümanlarıdır. Önce fonun tanımı ve amaçları, ardından deneyimlenen sürecin sonuçları fon tarafından desteklenmiş Türk filmleri özelinde ortaya konmakta ve eleştirilere yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Eurimages, Avrupa Konseyi, Türk sineması, ortak yapım, destek, ulusal, fon, Türkiye.

Geri