sinecine ISSN: 1309-5838

Bak Yeşil Yeşil: Ekosinema Kuramı Üzerine

Öz

Endüstri Devrimi’nin ürünü olarak sinemanın çevreyle ilişkisi, ekolojik duyarlılık yaratma ve doğaya duyarlı bir forma bürünme potansiyelleri verimli bir tartışma alanı açmaktadır. Bu çalışma, ilk meyvelerini edebiyat araştırmaları içerisinde veren ekoeleştiriden yola çıkıp,ekoloji ve sinema birlikteliğinin olanaklarını, ekosinema kuramının sunduğu çerçeveyi, 2010 sonrasına tarihlenen güncel araştırmalar ışığında masaya yatırmayı amaçlıyor. Taze bir ekolojik pratik mahiyetindeki Solar Cinema’yı irdeleyen bu yazıda sunulan temel argüman, Ekosinema’nın farklı kanallarla sunduğu hareketli görüntünün, yansıtıldığı yüzeyden bağımsız düşünülemeyeceğidir. Yalnız yeşillenmiş üretim pratikleri, ekolojik açıdan hassas film metni ve hareketli görüntü değil, ekolojik filmlerle görünür kılınan hikâyenin yansıtıldığı yüzeyin, sinema ekranının mekânı da ihmal edilemeyecek bir ehemmiyet arz etmektedir. Ekoeleştirel düşünceyi Türkiye coğrafyasındaki sinema çalışmalarıyla ilişkilendiren bu çabanın, toplumsal yaşamda çeşitli sivil toplum kuruluşları ve alternatif medya organları tarafından ekolojik bilincin vurgulanmasına paralel olarak, üretici ve entelektüel açıdan besleyici bir hareket noktası tesis edeceği umulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Çevrecilik, ekoeleştiri, ekosinema, Solar Cinema, sürdürülebilirlik.