sinecine ISSN: 1309-5838

Batman Başlıyor‘da Romantik Suçluluk, Radikal Kötülük ve Modern Kahramanlığın Refleksif İnşası

Öz
Ortaya çıkışları itibariyle modernitenin ürünleri ve örnekleri olan süper kahramanlar, popüler sinema aracılığıyla postmodern dünyaya taşınmışlar, fakat bu esnada sahip oldukları modern değerleri de beraberlerinde getirmişlerdir. Bu süper kahramanlar, postmodern bir dünyada, kendilerini bir kez daha “modern kahramanlar” olarak inşa etmekte ve sahip oldukları bu modern değerlerin postmoderniteyle çarpışması aracılığıyla gündeme gelmektedirler. Bu makalede, yönetmenliği Christopher Nolan tarafından yapılmış olan Batman Begins (Batman Başlıyor, 2005) filminin, modern ve postmodern kavramsallaştırmalar bağlamında, Lévi-Strauss’un ikili karşıtlıklar yöntemiyle çözümlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda, Bruce Wayne’in kendi içindeki çelişkilerin üstesinden gelme ve bu esnada Batman’e dönüşme sürecini anlatan Batman Başlıyor filminin, modern bir kahramanlık inşası hikâyesi aracılığıyla, belli başlı postmodern değerlerle bir çarpışmanın yanı sıra, özellikle modernitenin kendi içindeki çelişkilere ve karşıtlıklara dair belirgin bir çerçeve çizmekte olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Modernite, postmodernite, Batman, ikili karşıtlıklar, Lévi-Strauss.