sinecine ISSN: 1309-5838

Béla Tarr Sineması: Çember Kapanır

Öz

András Bálint Kovács, Béla Tarr Sineması: Çember Kapanır isimli kitabında, Macar yönetmen Béla Tarr’ın sinemasının başlangıcından sonuna kadarki süreçte geçirdiği dönüşümü ayrıntılı olarak ele almaktadır.