sinecine ISSN: 1309-5838

Belgesel ile Kurmacanın İç İçeliği Üzerine Bir Değerlendirme: The Cove (Koy) Film Çözümlemesi

Dijital sinema teknolojisinin gelişmesi, film üretiminin görece ucuzlaması ve kolaylaşmasında etkili olmuştur. Ancak günümüzde hangi öykünün nasıl filmleştirileceği, başka bir deyişle izleyicilerin ilgilerini çekecek konu ve hikâyelerin bulunması ve bunların sinemasal olarak anlatılması daha zor görünmektedir. Bu bağlamda konusunu gerçek tarihsel ve toplumsal dünyadan alan belgesel filmlerin, geniş bir izleyici kitlesi çekmek için kurmaca sinemayla özdeşleşmiş film yapım yöntemlerine daha sık başvurdukları dikkat çekmektedir. Bu durum belgesel ile kurmaca sinema arasında yapılan ayrıma işaret etmektedir. Aslında sinema tarihi boyunca hep muğlâk olan bu ayrımın geçerliliği, farklı film yapım yöntemlerinin bir arada kullanımı ile daha da azalmaktadır. Ancak istisnai bir şekilde, öyküsünü gerçek hayattan alan ve kültürel, politik ve ekonomik açıdan duyarlı konuları işleyen filmlerin biçim ve türlerinin ön plana çıkarılarak tartışıldığına tanık olunabilmektedir. The Cove (Koy, 2009) filmi, izleyicileri ortaya konan iddialara belgesel film yapım yöntemlerini kullanarak ikna etmeye çalışırken, gerçek hayattan alınan öyküsünü, tıpkı bir “kurmaca film gibi” kurarak anlatmaktadır. Ayrıca filmin türü, ele aldığı konunun ekonomik, kültürel ve politik öneminden dolayı tartışma yaratmıştır. Dolayısıyla bu filmin kapsamlı bir çözümlemesi, günümüzde belgesel ve kurmaca ayrımının yeniden sorgulanmasına ve belgesel sinemadaki farklı film yapım yöntemlerinin bir arada kullanımının neden ve sonuçlarının daha detaylı incelenmesine olanak tanıyacaktır.

Anahtar Sözcükler: Belgesel sinema, kurmaca sinema, dijital sinema teknolojisi, gerçeklik, melezlik.