sinecine ISSN: 1309-5838

Bu Fabrika Bizim: Karanlıkta(n) Uyananlar Filminde İşçi Sınıfının Temsili

Öz

Bu çalışma Ertem Göreç’in yönettiği Karanlıkta Uyananlar filmi bağlamında işçi sınıfının temsiline odaklanmaktadır. Amaç Karanlıkta Uyananlar filminde işçi sınıfının genel karakterini, işçilerin nasıl betimlendiğini, onların mücadele biçimlerini ve araçlarını incelemek, işçi sınıfının filmde nasıl temsil edildiğini araştırmaktır. İşçi sınıfının filmlerde nasıl tanımlandığına da imkân tanıyan Marksist eleştiri yöntemiyle ve sınıf, sınıf mücadelesi, sınıf mücadelesi sürecinin unsurları, işçinin tanımı, işçi mücadelesinin biçimleri gibi temel kavramlar ışığında film çözümlenmiştir. Karanlıkta Uyananlar filmi işçinin ekonomik sorunlarına eğilmiş, işçi sınıfının mücadelesine değinmiş; mücadele araçlarını göstermiş ve ele aldığı konuyu tarihsel ve toplumsal bir bağlama oturtmuş; bireysel değil kolektif hareket etmeyi olumlamıştır. İşçilerin bilinçlenme ve mücadele sürecini konu edinen, sınıfsal bir analizi olanaklı kılan ve sorunların nedenlerini örtbas etmeden açığa çıkaran film, hem konusu hem de konuyu ele alma biçimi açısından Türk sinemasında yapılan işçi sınıfının ilk filmidir.

Anahtar Sözcükler: Karanlıkta Uyananlar, işçi sınıfı, Türk sineması, işçi mücadelesi

Geri