sinecine ISSN: 1309-5838

Çağdaş Fransız Kadın Sineması (Var Mıdır?)

1990’lı yıllarda Fransız sinema sektörüne, 1960’lı yıllarda doğmuş ve birçoğu Fransa’nın ünlü sinema okulu FEMIS’i bitirmiş çok sayıda kadın yönetmen aktif olarak katılır. Sayıları yüzü geçen ve büyük bir çoğunluğu otuzlu yaşlarında olan bu kadın yönetmenler, filmlerinde sıra dışı, toplumun kendilerine biçtiği kadın kimliğini reddeden genç kadın portrelerine yer verirler. Eleştirmenler gittikçe artan sayıda film üreten, filmleri eskiye oranla çok daha fazla gösterim şansı bulan, itibarlı sinema ödülleriyle taçlandırılan, izleyici ve eleştirmenlerden olumlu not alan bu kadın yönetmenlerin esas başarısının kendilerini auteur olarak kabul ettirebilmeleri olduğu belirtirler. Bu makalede, kadın yönetmenlerin çağdaş Fransız sinemasındaki farklı konumlarını irdelemek için auteur kuramının ötesinde daha tematik ve toplumsal cinsiyet eksenli bir yaklaşım benimsenip kendilerini etiketleyip gettolaştırdığını düşünerek ısrarla kadın yönetmen tanımlamasını reddeden çağdaş Fransız kadın yönetmenlerin aslında özgün bir kadın sineması ortaya koydukları, erkek meslektaşlarından görünür biçimde daha fazla geleneksel iktidar ve güç merkezlerinin dışında kalmış konu, karakter ve mekânlar üzerine çalışarak bir anlamda “öteki”nin sesi olup, belki de kendi Öteki’liklerini onlar üzerinden anlattıkları gösterilmeye çalışılıyor.

Anahtar Sözcükler: Kadın filmleri, Fransız kadın sineması, çağdaş Fransız kadın yönetmenler, genç Fransız sineması, feminist film eleştirisi.