sinecine ISSN: 1309-5838

Dolana Dolana Erkek Hikâyeleri: Sarmaşık

Öz

Sarmaşık (Tolga Karaçelik, 2015) Cenk’in (Nadir Sarıbacak) seyirciye sözlü bir hikâye anlatmasıyla başlar. Daha sonra filmde altı erkek, tutarlı ve kendisini denetleyebilen bir erkek özne imgesiyle karşıtlık kuracak biçimde, çelişkiler üzerinden erkekliklerini kurarlar ve kendi hikâyelerini sergilerler. Film hikâyesini “gerçek” ve fantastik öğeleri ve kodları bir bütün olarak bir araya getirerek sunar. 

Anahtar Sözcükler: Sarmaşık, erkeklik, hikâye anlatımı, arketip, kör alan, seyirci, geciktirim.