sinecine ISSN: 1309-5838

Fatih Akın’ın Duvara Karşı Filminin Tekinsiz Evleri

Öz

Bu yazı Bağımsız Ulusaşırı Sinema üzerine süregiden tartışmalara Ahmet Gürata’nın bu türün dönemleri üzerine doktora dersi sırasında anlattığı kavramları kullanarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu yazının amacı, Gürata’nın modelini kullanarak Fatih Akın’ın Gegen Die Wand (Duvara Karşı, 2004) filmindeki ev sembolünü etraflıca incelemek ve tartışmaya açmaktadır. Karakter ve anlatı analizi yapan tartışma, filmin evcil ve yabancı mekanları nasıl görselleştirdiği ve kavramsallaştırdığına odaklanarak, kimlik, ev ve aidiyet kavramlarını nasıl saptırdığı üzerinde durur. Bir öze ait olma fikrini, hem bir eve/memlekete hem de bir bedene ait olmak üzerinden değerlendirerek, bu halin tekinsiz bir his yarattığı savunulmaktadır. Metin, vatandaş/göçmen, ev sahibi/konuk gibi ikili karşıtlıkların ötesine geçen diaspora deneyimi ile şekillenen mekan ve karakterlere odaklanmaktadır. Gürata’nın tartışmalarının yanısıra bu makale metodolojik olarak diasporik filmleri anlamlandırmak üzere bir model sunan Hamid Naficy’nin “Aksanlı Sinema” tanımlamasına dayanır. Bu bağlamda bu yazı Duvara Karşı filminin evde olmanın farklı şekillerini görselleştiren anlatısının, kimlik konusuna eleştirel bir yaklaşım getirdiğini savunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Bağımsız ulusaşırı sinema, aksanlı sinema, Fatih Akın, Duvara Karşı, tekinsiz, kültürel kimlik, diaspora, sürgün.