sinecine ISSN: 1309-5838

Görsel İmgelerin Abluka Filminde Yarattığı Panoptik Evren

Öz

Bu çalışmada, Emin Alper’in Abluka (2015) filminde yaratılan evrenin panoptik bir evren olduğu iddia edilmiş, bu iddia da kompozisyonel analiz yöntemi ile filmden seçilen sahnelerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın merkezinde, Michel Foucault’nun Jeremy Bentham’dan alarak literatüre kazandırdığı panoptik gözetim kavramının, Abluka filminde yarattığı kurgusal dünyaya bakışı vardır. Bu bakışı şekillendiren sinematik öğeler, imge kavramı bağlamında çözümlenmiş, sinemanın hareketli imge olarak ele alınmasında kompozisyonel analizin önemi sinemanın görsel, işitsel, kültürel, estetik ve politik yanlarıyla birlikte vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Panoptik gözetim, kompozisyonel analiz, imge, bakış, film.