sinecine ISSN: 1309-5838

Hafıza Mekânın Ölü Zaman Sızıntısı: Mustang

Öz

Deniz Gamze Ergüven’in “En İyi Yabancı Film” dalında 88. Akademi Ödülleri’ne Fransa’dan aday olarak gösterilen Mustang (2015) filmi, Türkiye’deki geleneksel kadın-erkek rollerini, kadın-erkek arasındaki güç ve iktidar ilişkisini ele alır. Mustang bu girift ilişkiyi taşrada yaşayan yetim beş kardeşin oynadığı bir oyunun çevredekiler tarafından farklı yorumlanması sonucu değişen hayatlarını ve özgürlük mücadelelerini konu edinerek sunar. Film, anlatısında hafıza mekân olarak kullandığı taşrayla toplumsal cinsiyet rollerine dair derin sorgulamalar içerirken kullandığı zamansal izleklerle siyasal iktidarın bu söylemlerine dair eleştirel bir bakış açısı sunar.  Çalışmada Mustang filminde zaman-mekân ilişkisinin nasıl kurulduğuna, zamansal ve mekânsal göstergelerin hangi bağlamda ve nasıl kullanıldıklarına, filmin zamansal ve mekânsal göstergeleri kullanarak kolektif ya da bireysel belleği nasıl yeniden ürettiğine, kullanılan imgelerin Mustang filmi özelinde ayırt edici yanlarının neler olduğuna dair bir bakış açısı ortaya koymak amaçlanır. Bu çalışmada Mustang filminin sahip olduğu döngü, Gilles Deleuze’ün “hareket imge”, “zaman imge” ve Daniel Frampton’ın “film-zihin” kavramlarından yararlanılarak çözümlenir.

Anahtar Sözcükler: Zaman imge, hareket imge, film-zihin, hafıza-mekân, ölü zaman.