sinecine ISSN: 1309-5838

Hakkında

sinecine FIAF (The International Federation of Film Archives) International Index to Film Periodicals tarafından taranan ve  TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından indekslenenen hakemli bir dergidir. Yılda 2 kez yayımlanır.
Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

sinecine 2017> 8 (2) – Güz

Editör
Nezih Erdoğan (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Editör Yardımcısı
Selin Çelik (Ankara Üniversitesi)
Buğra Kibaroğlu

Yayın Kurulu (Alfabetik)
Hasan Akbulut (İstanbul Üniversitesi)
Seçil Büker 
Nezih Erdoğan (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
Ahmet Gürata (Bilkent Üniversitesi)
S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
Y. Gürhan Topçu (Mersin Üniversitesi)

Danışma Kurulu (Alfabetik)
Tül Akbal Sualp
Savaş Arslan (Bahçeşehir Üniversitesi)
Canan Balan (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Nazlı Bayram (Yaşar Üniversitesi)
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Feride Çiçekoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Aslıhan Dağhan Topçu (Mersin Üniversitesi)
Hakan Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
Ayla Kanbur (Batman Üniversitesi)
Çağla Karabağ Sarı (Hacettepe Üniversitesi)
Ali Karadoğan (Ankara Üniversitesi)
Dilek Kaya (Yaşar Üniversitesi)
Barış Kılıçbay (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Serpil Kırel (Marmara Üniversitesi)
Uğur Kutay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Ersan Ocak (Bilkent Üniversitesi)
Oğuz Onaran (Ankara Üniversitesi)
Kaya Özkaracalar (Bahçeşehir Üniversitesi)
Çetin Sarıkartal (Kadir Has Üniversitesi)
Ali Fuat Şengül (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi)
Özgür Yaren (Ankara Üniversitesi)
Tunç Yıldırım (Munzur Üniversitesi)

Dil Editörleri
Finlay McQuade
Lynne Giallombardo

İletişim

sinecine | Her hakkı saklıdır.