sinecine ISSN: 1309-5838

İslamcı Filmlerde Kadın Temsili

Öz

Bu çalışmanın amacı Türk sinemasında İslami muhafazakâr anlayışa uygun üretilen filmlerde kadın temsillerini incelemektir. Türk toplumunda batılılaşma Doğu-Batı çelişkisi ile tartışılmış, bu çelişki kadın sorununun odak noktası olmuş ve toplumdaki ataerkil  örüntüleri kamufle etmiştir.  Türk sinemasında İslamcı filmler ise Doğu-Batı çelişkisini merkezi söylem olarak alması ve kadın temsilini bu bağlamda sunması açısından incelemeye değer görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Kadın temsili, İslamcı film, modern, muhafazakâr, ataerkil

Geri