sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – 2000’li Yıllarda Sinemaya Bir Bakış

2000’li Yıllarda Sinemaya Bir Bakış

Öz

Farklı yerlerden derlenen istatistiksel verilere göre Doksanlardan itibaren Türkiye’de sinema sektörünün genel görünümü niceliksel bir yükselişi işaret etmektedir. Seksenlerdeki büyük durağanlığın arkasından başlayan bu yükselişin izleri, üretilen film sayılarında ve satılan bilet miktarlarında görülebilir. 1992’de 8,3 milyon adet olan yıllık bilet satış sayısı 2008’de 38 milyona ulaşmıştır. Bu satışların yarıdan fazlası yerli filmlere aittir. 2008 rakamlarına göre yerli filmlerin gişe oran %60 olan Türkiye bu yönüyle Çin’in hemen ardından 6. Sırada yer almaktadır. Gişe satışlarındaki oransal ve rakamsal bu artış Türkiye’de üretilen yıllık film sayılarında da yükselişe neden olmuştur. Ama üretilen bu filmlerin büyük oranda Hollywood benzeri olması ve gişedeki görece iyileşmenin süreklilik gösterebilmesindeki belirsizlik rakamlardaki bu iyimserliği gölgelemektedir.