sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Atraksiyonlar: Nasıl Ortaya Çıktı?

Atraksiyonlar: Nasıl Ortaya Çıktı?

Öz

 Tom Gunning makalesinde, atraksiyon sineması kavramının ortaya çıkış sürecini anlatırken ilk dönem sinemanın içinde çeşitli gelişimleri barındıran, çok şekilli bir aşamayı temsil etme yollarını vurgulamayı seçiyor. Gunning bu kavramı, ilk dönem filmlerin eleştirel çözümlemesi için bir araç ve film tarihinin farklı dönemleri arasındaki ayrımları tanımlamanın bir yolu olarak önerirken; kavramın değerinin, esasında filmleri tartışmaya açmasında ve yanı sıra sinema izleyicisinin doğasına dair tarihsel kesinliği olan ve çözümleyici ayrıntılara dayalı tarzda bir tartışmayı oluşturmasında yattığının altını çiziyor.