sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Belgesel Filmin İcra Edilişi Üzerine

Belgesel Filmin İcra Edilişi Üzerine

Öz

Yazıda belgesel sinemanın görülmeyeni gösterme ve açığa çıkarma çabası sorunsallaştırılıyor. Yazar, kendinden farklı olana odaklanmakla birlikte belgeselin alışılagelmişin dışında eleştirel bir üslup sergileyebileceğini savunuyor. “Belgelemek nedir?” ve “Neden belgeleme ihtiyacı duyarız?” sorularından yola çıkan yazar, sinema alanına gelindiğinde belgelemenin, “görülmeyenin” ya da belirsiz olanın metinlerle değil imajlarla açığa çıkarılmak ihtiyacını karşıladığını öne sürüyor.