sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Türkiye Belgesel Sinemasına Bir Bakış

Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Türkiye Belgesel Sinemasına Bir Bakış

Öz

2000’li yıllar Türkiye belgesel sinemasına ilişkin kısa değerlendirmeleri içeren yazıda, belgesel sinemanın, anımsama, geçmişle hesaplaşma, bellek, ulusal kimlik, kimlik politikaları, politik farkındalık, yeni anlatım tarzları gibi kavramlar çerçevesinde tartışılması ve çalışılması gerektiğine işaret ediliyor. Öte yandan belgeselin, doğaya ve insana karşı yapılan haksızlıklar karşısında insanları nasıl etkileyeceği ve nasıl harekete geçireceği türündeki soruların da tartışmanın önemli bir yanını oluşturduğuna dikkat çekiliyor.