sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Filmozofi: Sinemayı Yepyeni Tarzda Anlamak İçin Bir Manifesto

Filmozofi: Sinemayı Yepyeni Tarzda Anlamak İçin Bir Manifesto

Öz

Temel çıkış noktası film izleme deneyimi ve bu deneyimin zihinle kurduğu ilişki olan Daniel Framptom, böylece felsefe ve sinema ilişkisine de taze bir bakış açısı getiriyor. Yazar bunu yaparken filmozofi (filmosophy), filme-giden (filmgoer), film-düşünce (film-thinking) veya film-anlatı (film-narration) gibi kendine özgü yeni isimlendirmeler kullanıyor.