sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Kadın Gözünden Akdeniz Sineması

Kadın Gözünden Akdeniz Sineması

Öz

Flavia Laviosa’nın derlediği Visions of Struggle in Women’sFilmmaking in theMediterranean (2010) adlı kitap, kadınların çok çeşitli alanlarda verdikleri mücadelenin kadın yönetmenlerin gözünden sinemadaki yansımasını konu ediniyor. Kitapta on özgün makale yer alıyor. Güney Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da, kadınların baskılar karşısında özgürleşme çabasını ele alan, kurmacadan deneysele farklı anlatım tarzlarına sahip filmler üzerine olan bu yazıların ortak noktaları ise, feminist bir bakış açısıyla farklı modernleşme deneyimlerini ve bunların kadınlar üzerindeki etkilerini konu edinmeleri olarak ortaya çıkıyor.