sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Kırık Bir İlk Hikâyesi: Türk Sinemasının 100. Yılına Dair

Kırık Bir İlk Hikâyesi: Türk Sinemasının 100. Yılına Dair

Öz

 Yazar, Türk sinema tarihinin başlangıcı ve ilk Türk filmi olarak gösterilen “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı” filmine dair kişisel anekdotların, yıkım olayının filme alınıp alınmadığına, alındıysa bile bunun kimler tarafından gerçekleştirildiği sorularına yanıt vermediğine değinerek, filmin Türkleştirilmiş bir başlangıç söylencesi, yeniden yaratılmaya müsait bir bilgi nesnesi niteliğinde olduğunu belirtiyor. Bu noktadan hareketle, Türk sinemasının 100. Yılının kutlandığı günlerde, bir ülke sinemasının tarihiyle ilgili çalışmaların sadece o ülkede çekilmiş yerli filmler etrafında gerçekleşmesinin eksikliğine vurgu yapıyor. Sinema tarihini oluşturan çerçevenin sadece filmler, yönetmenler ve oyunculara indirgenmeyip sinemanın ekonomik ve sosyokültürel boyutlarını da ele alacak şekilde düzenlenmesinin ve birinci elden kaynaklara ulaşılarak kapsamlı bir tarih yazımının gerekliliğinin altını çiziyor.