sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Marksizm ve Film

Marksizm ve Film

Öz

Chuck Kleinhans’ın Marksizm ve Film (Marxismand Film, 1998) adlı makalesinde, dört başı mamur bir estetik kuramı yazmamış olsalar da, Marx ve Engels’in sanat ve özellikle edebiyat üzerine yaptıkları yorumların bir araya getirilebileceği görüşü ileri sürülüyor. Marksizm, kapsamlılığıyla analiz için kayda değer ölçüde esnek bir yöntem sağlarken; pratik, ilerici, demokratik politik hedefleri, değişim için diyalektik potansiyeli ve tarihsel gelişimi merkeze alan toplumsal incelemeyle birleştiriyor. Bu nedenle Marksist analiz, çağdaş toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite ve post-kolonyal düşünce gibi film çalışmaları başlıkları için -her zaman açıkça vurgulanmasa da- gerekli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor.