sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Politique des Auteurs Üzerine

Politique des Auteurs Üzerine

Öz

Bazin, Politique des Auteurs’ün kalbinde, Cahiers du cinéma‘da, bu politikanın nesnel bir değerlendirmesini yapıyor. En ateşli savunucuları Rohmer gibi kendi çevresindeki genç eleştirmenler kuşağı olmasına rağmen Bazin, yaklaşımın eksikliklerini de söylemekten çekinmiyor. Ama çoğunlukla politikayı savunuyor. Böylece, bir yönüyle kendi auteur politikasını ortaya koyuyor. Auteurün ortaya çıkışının nesnel bir görüntüsünü sunabilmek adına sanatçı ve onun yaratısı olan eser arasındaki ilişkiyi sinema öncesi döneme de uzanan tarihsel bir perspektiften ele alıyor.   Batı sanatındaki bireyselleşmenin bir kitle sanatı olan sinemada da, biraz farklı da olsa gerçekleştiğini düşünüyor. En sağlam Hollywood’da gözlemlenen kitlelere dönük endüstriyel üretimi, auteurün ortaya çıkışı için bir dezavantaj değil avantaj olarak görüyor. Bu yönüyle Cahiers du cinéma‘daki diğer savunucularla da örtüşüyor.