sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Sinema Araştırmalarının Özü ve Gelişimi

Sinema Araştırmalarının Özü ve Gelişimi                                                                                                                                       

Öz

Filmler üzerine uzun yıllardır düşünülüyor. Erken dönem sanat kuramcılarından günümüz IMDB nesline gelene kadar sinema üzerine söylenen sözler, yazılan eleştiriler, basılan kitaplar ve yapılan akademik çalışmalar çeşitlenerek artmıştır. Filmler hakkında üretilen fikirlerin sadece kendilerinin değil, onların üretildiği mecraların da bu derece çeşitlenmiş olması “film çalışmaları” olarak bilinen alanın sınırlarını ve niteliğini de tartışmaya açmıştır. Bir sinema akademisyeni ve araştırmacısı olarak Dudley Andrew içeriden ve samimi bir bakışla bu tartışmayı gündeme getirmektedir. Yazar, film çalışmalarının geçirdiği değişimi dönem, ülke ve ekol gibi etkenlerle birlikte ele almaktadır. Bir taraftan Amerika’da ve Kıta Avrupası’nda (özellikle Fransa) sinemanın üniversitelere nasıl girdiğini, bağımsız disiplinin olarak kendini nasıl kabul ettirdiğini ve hangi aşamalarda evrimleştiğini ele alırken diğer taraftan Japonya veya Türkiye gibi ülkelerdeki sinema yayıncılığının ve film araştırmacılığının da genel görünümünü sunmaktadır. Bu tarihi ve coğrafi çeşitlilik içerisinde bir taraftan da sinefilliğin, dergi eleştirmenliğinin ve akademik sinema araştırmacılığının nerelerde birleşip nerelerde ayrıştığına da değinmektedir.