sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Sinema Tarihi Çalışmalarında Önemli Bir Proje: Homer

Sinema Tarihi Çalışmalarında Önemli Bir Proje: Homer

Öz

 Yazar, Avrupa Sinema ve Medya Çalışmaları Ağı’nın (European Network forCinemaand Media Studies-NECS) “Medya Politikası-Politik Medya” başlığı ile 19-22 Temmuz 2013 tarihinde Prag’da gerçekleştirdiği konferansta sinema çalışmaları ile ilgili yapılan sunuşlardan izlenimlerini aktarıyor. Bu yılki sinema çalışmalarının en büyük özelliğinin kısa adı HOMER olan History of Moviegoing, Exhibition and Reception (Sinemaya Gitme, Gösterim ve Alımlama Tarihi) projesinin hazırladığı özel bir dizi oturumun gerçekleşmesi olduğunu vurguluyor. Homer projesinin ortaya çıkmasındaki en büyük itkinin, film dağıtım ve dolaşımının ticari faaliyetlerini, kamusal yaşamda sinemanın görünümünü biçimlendiren yasal ve siyasi söylemleri inceleyen ve sinema tarihi çalışmalarına egemen olan film merkezli tarih çalışmalarına tepki olarak doğan “Yeni Sinema Tarihi” (YST) olduğunu söylüyor. Homer projesi ve YST hareketinin son yıllarda tekrara düşmüş görünümü veren tarih çalışmaları alanına taze bir soluk getirmesi açısından dikkate alınması gereken bir olgu olduğunun altını çizerken, Türkiye’de yapılan sinema tarihi çalışmalarının YST hareketinden çıkaracağı en önemli dersin, alana inmenin gerekliliği şeklinde ortaya çıktığını belirtiyor.