sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Turkishcine.ma

Turkishcine.ma

Öz

Turkishcine.ma, nmopenlab tarafından yürütülen kapsamlı bir veritabanı projesi. Projenin iki temel amacından birisi Türkiye Sineması’na ait olan filmleri dijital ortama aktarmaktır. Buradaki amaç hem onları koruma altına almak ve hem de ihtiyaç duyan araştırmacıların filmlere rahat ulaşmasını sağlamaktır. Projenin diğer ana hedefi ise, nitel ve nicel verilerin sunulacağı, biçimsel öğelerin ölçüleceği, sahne çözümlemelerinin yapılacağı ve kolektif çalışmaların gerçekleştirileceği bir araştırma istasyonu haline gelmek.