sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Kitaplar

Yeni Kitaplar

Öz

Bu bölümde yeni çıkan kitapların kısa tanıtımlarına yer veriliyor. Eylem Atakav’ın Directory of World Cinema: Turkey (2013) adlı kitabı, Türkiye sinemasına ilişkin geniş bir film içeriğini akademisyenlerin değerlendirme ve eleştirileriyle sunuyor. On beş bölümden oluşan kitap, yönetmenlerden yıldızlara, türlerden festivallere uzanan bir perspektifle Türkiye sinemasına ışık tutuyor. Gamze Hakverdi Su, Sis ve Toprak (2013) adlı çalışmasında, yeni Türkiye sinemasını imgeler üzerinden inceliyor ve kavramlar aracılığıyla baktığımız filmleri imgeler aracılığıyla düşünmemize olanak sağlıyor. Thomas Assheuer’in Yakın Plan Haneke (2013) adlı kitabı Avusturyalı yönetmenin yaşamına, filmlerine ve dünya görüşüne yakından bakma olanağı sunuyor. Eleştiriye Giriş (2013) adlı kitabında Michael Ryan, eleştiriye bilimin “araştırmak ve araştırılanın nasıl işlediğini ortaya çıkarmak” görevlerini yüklerken, bu amaçla yararlanılabilecek çok sayıda yaklaşımı ve onların temel kavramlarını tanımlamayı deniyor.