sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Kitaplar

Yeni Kitaplar

Öz

Bu bölümde yeni kitapların kısa tanıtımlarına yer veriliyor.Yorgo Bozis ve Sula Bozis’in birlikte hazırladıkları Paris’ten Pera’ya Sinema ve Rum Sinemacılar (2014) Rumca/Yunanca bilmeyenlerin mahrum kaldığı muazzam bir arşiv eşliğinde Türkiye’deki sinemanın macerasını ve toplumsal-kültürel dokunun etnik/milli/dini kimlikler etrafında nasıl ilmeklendiğinin tarihini ortaya çıkarıyor. Michael Ryan ve Melissa Lenos’un Film Çözümlemesine Giriş: Anlatı Sinemasında Teknik ve Anlam (2014) adlı kitaplarında tüm filmlerin tarihsel, politik, kültürel, psikolojik, toplumsal ve ekonomik anlamlar taşıdıkları ve yapıldıkları dünyaya pek çok yolla göndermede bulundukları öne sürülüyor. Robert Stam’ın Sinema Teorisine Giriş (2014) adlı çalışmasında sinema kuramlarının evrimi, alanda genellikle yapıla geldiği şekilde çizgisel ve kronolojik olarak değil, kuramdaki genel değişimleri ve hareketleri gösteren böylece kuramı zamanın ve mekânın ötesine taşıyan küresel bir perspektiften ele alınıyor. M. Cieutat ve P. Rouyer’in Fransızca’da Haneke’nin eserlerine adanmış ilk kitap olma özelliği taşıyan Haneke Haneke’yi Anlatıyor (2014) adlı çalışmaları iki yıla yakın zamanda elli saati aşkın sürede yapılan mülakat ve söyleşilerle yönetmenin düşüncelerini, hayatını gözler önüne seriyor.