sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Kitaplar Aslı Gön

Yeni Kitaplar

Öz

Bu sayıda ele alınan yeni kitaplardan iki tanesi kadın ve sinema odaklı. Eylem Atakav’ın kendi doktora tezinden uyarladığı “Women and Turkish Cinema Gender Politics, Cultural Identity and Representation”, 1980 sonrası Türkiye Sineması’ndaki kadın temsillerine odaklanırken, “Film Dilinde Mahrem Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekân Temsili”nde Serazer Pekerman seçtiği farklı filmlerden örneklerle kadın karakter ve mekân ilişkisini irdeliyor. Aslı Gön’ün bu bölümde değindiği diğer kitap ise daha farklı bir konuyu; sinema ve görsel sanatlar etkileşimini ele alan “Framing Film Cinema and The Visual Arts”. Uluslararası bir konferansla bağlantılı hazırlanan bu kitabın editörleri ise Steven Allen ve Laura Hubner.