sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Kitaplar Eren Yüksel

Yeni Kitaplar

Öz

Türkçeye yeni çevrilen üç kitabın tanıtımı yapılmaktadır. Film kuramlarını kendi ürettikleri “pencere”, “kapı” veya “ayna” benzeri tematik benzeşimlerle ve büyük oranda seyirci merkezli bir bakışla yeniden ele alan Elsaesser ve Hagener’in Film Kuramı: Duyular Yoluyla Bir Giriş bu kitaplardan ilki. İkinci kitap ise yönetmen Visconti’nin sinemasını onun otobiyografisiyle birlikte ele alan ve böylece yönetmenin filmlerini kişisel bir perspektiften de değerlendirme imkânı veren Luchino Visvonti (Geoffrey Nowell-Smith). Yakın dönem Hollywood filmlerini Bush iktidarının saldırgan politikalarının gölgesindeki siyasal ve kültürel atmosfer bağlamında ele alan Sinema Savaşları: Bush-Cheney Döneminde Hollywood Sineması ve Siyaset (Douglas Kellner) bu bölümde tanıtılan başka bir çeviri kitaptır.