sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Kitaplar Pınar Yıldız

Yeni Kitaplar

Öz

Yeni basılan çeviri ve derleme kitapların tanıtımı yapılmaktadır. Roy Armes’in, sinema ve gerçeklik arasındaki ilişkinin sinema tarihindeki kronolojik seyrini üç alternatifli yapı içerisinde ele alan çalışması Sinema ve Gerçeklik bu sayıda tanıtımı yapılan çeviri kitaplardandır. Diğer çeviri kitap ise Mike Wayne’in yayına hazırladığı ve alanında uzman araştırmacıların yazılarıyla desteklediği Sinemayı Anlamak: Marksist Perspektiften Sinema‘dır. Adından da anlaşılacağı üzere bu çalışmada sinema, sanatsal ya da kültürel niteliklerinin ötesinde, daha çok kapitalist piyasa ve devlet ilişkileri bağlamında ele alınmaktadır. Bu sayıda tanıtımı yapılan üçüncü kitap da yine bir derlemedir. N. Gamze Toksoy’un yayına hazırladığı Bellek İzleri: Kurgudan Kurama Görüntüler, sanal teknolojideki son gelişmelerle birlikte yeniden şekillenen gerçeklik, temsil, görüntü, ideoloji, hakikat gibi yapıların farklı ve güncel görünümlerini irdeleyen değişik makaleleri bir araya getirmektedir.