sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Kitaplar Ş. Ezgi Mert

Yeni Kitaplar

Öz

Senem Duruel Erkılıç’ın tarih ve sinema ilişkisini yeni koşulların ve tartışmaların ışığında ele aldığı Türk Sinemasında Tarih ve Bellek isimli çalışmasının yanında bu bölümde bir derleme ve bir de çeviri kitabın daha tanıtımı yapılıyor. Türkiye’deki farklı üniversitelerde görev yapan sinema akademisyenleri tarafından hazırlanan iki ciltlik Sinema Kuramları: Beyaz Perdeyi Aydınlatan Kuramcılar (Ed. Zeynep Özarslan) ise tanıtımı yapılan derleme kitaptır. İsminden de anlaşılacağı üzere bu eserde, sinema tarihinin farklı dönemlerine ışık tutan önemli kuramlar ya da yaklaşımlar tek tek ele alınıyor. Warren Buckland’ın genel başlıkları anlaşılır bir dille açıklayan ve bu nedenle de sinemaya giriş mahiyetinde olan çalışması Sinemayı Anlamak, bu bölümdeki çeviri eserdir.