sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Kitaplar

Yeni Kitaplar

Öz

Yeni Kitaplar bölümü üç alt başlıktan oluşuyor. “Oğuz Hoca İçin…” başlığının altında Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var (2012) adlı kitap tanıtılıyor. Yıllarını sinemaya, sanata ve müziğe adamış; şimdi çoğu akademisyen olan pek çok öğrenci yetiştirmiş bir bilim ve sanat insanı olan Oğuz Onaran için, Seçil Büker ve S. Ruken Öztürk’ün editörlüğünde hazırlanan Sinemada Hayat Var, bir armağan kitabı olduğu kadar sinema araştırmalarına katkıda bulunan özgün yazılardan oluşan bir kitap olarak da karşımıza çıkıyor. “Saniyede 24 Kare Ölüm Metni Üzerine Bir Okuma” başlığı altında, Laura Mulvey’in Saniyede 24 Kare Ölüm adlı kitabı kapsamlı bir biçimde inceleniyor. Mulvey’in bu metinde yeni iletişim teknolojileri ve buna bağlı olarak değişen yeni film izleme yolları üzerinde durduğu ve hareket noktası olarak sinemanın geçirdiği değişim dönüşüm sürecine işaret ettiği belirtiliyor. “Kısa Kısa Sinema…” başlığı altında ise, Bir Kapıdan Gireceksin: Türkiye Sineması Üzerine Denemeler (2012), Yeşilçam’dan Yeni Türk Sinemasına Melodramatik İmgelem (2012), Cahiers Du Cinéma’nın Kısa Tarihi (2012), Üç Maymun (2012) ve Işık Gölge Oyunları (2012) adlı kitapların kısa tanıtımlarına yer veriyor.