sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeni Medya_AçıkLab

Yeni Medya_AçıkLab

Öz

Sanal ve dijital teknolojideki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ve yeni medya hikaye anlatıcılığı (new media storytelling) üst başlığında toplanan veritabanı filmciliği (database filmmaking), dijital hikâye anlatıcılığı (digital storytelling) veya web belgeseli (webdoc) gibi yeni anlatı mecraları üzerine çalışan Yeni Medya_AçıkLab (New Media_OpenLab) ya da kısaca “nmopenlab” tanıtılıyor.