sinecine ISSN: 1309-5838

Öz – Yeraltı‘nı Nietzsche’den Okumak

Yeraltı‘nı Nietzsche’den Okumak

Öz

Zeki Demirkubuz sinemasının en belirleyici özelliklerinden birisi de, özel bir ilgi gösterdiği yaşamın kenarındaki karakterler ve onların karanlık öyküleriyle oluşan atmosferik kasvettir. Yönetmenin neredeyse tüm filmlerinde benzer bir nihilist karakter şeması söz konusudur. Öykülerdeki ve atmosferdeki genel karamsarlığın da sorumlusu gibi duran bu karakter şeması tüm Demirkubuz filmlerinde görülebilir. İlk bakışta hepsi birer kaybeden görüntüsü veren bu karakterlerin aslında altı doldurulmuş bireyler olduğu farklı perspektiflerden yapılacak okumalarda gözlenebilir. Kendisine Nietzsche perspektifini seçen böyle bir okumada Erbalaban Gürbüz, bu karakterlerin görülen kaybedenliklerinin arkasında, farklı bir “başarı” olduğunu düşünmektedir. Ama bu, başarıyı ekonomiye ve kariyere indirgeyen modern toplumun normlarının ötesinde bir başarıdır. Yazar özellikle kendi doğrularına sıkı sıkıya sarılan Yeraltı filminin kahramanı Muharrem üzerinden yaptığı değerlendirmeyle bu alternatif başarının Nietzscheci yönünü ortaya koymaktadır.