sinecine ISSN: 1309-5838

Reha Erdem / Koca Dünya: “Crypt” + “Affect”

Öz

Bu makalede psikanalist Abraham ve Torok’un “lahit” ya da hayaletbilim kavramları ile Deleuze ve Guattari’nin “affect” kavramının ışığı altında Reha Erdem’in Koca Dünya adlı filmi incelenmektedir. Sadece adı geçen filmin değil ama filmin genel anlamda hortlama, hayaletimsi geri-dönüşlerden oluştuğu tartışılmakta ve filmin “affect” yaratabilme gücünün hayaletbilimle kurduğu sağlam ilişkiler sayesinde gerçekleştiği önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Crypt, affect, hayaletbilim, postpsikanaliz, yapıçözüm