sinecine ISSN: 1309-5838

Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922)

Öz

Ali Özuyar’ın Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922), bugüne kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda erken sinema tarihi hakkında yayınlanan en kapsamlı monografidir. Bu eleştiri yazısında, kitabın içeriğini kısaca tanıtıp literatürdeki önemine işaret ettikten sonra bazı eleştirel fikirler ifade edeceğim.