sinecine ISSN: 1309-5838

sinecine 2011

sinecine 2011 > 2  (1) – Bahar 

Editör: S. Ruken Öztürk
Editör Yardımcısı:  Bahar Şimşek
ISSN:1309-5838

Editörden | Pdf
S. Ruken Öztürk’ün Sunuşu

Yeni Türk Sinemasında Fallik Bir Sızıntı Olarak Balık İmgesi
Gamze Hakverdi
Öz | Abstract | Pdf
Türkiye Sinemasında Travesti ve Transseksüellere Yönelik Mekan Kurgusu Üzerine Bir İnceleme
Yektanurşin Duyan
Öz | Abstract | Pdf
Yusuf’un Kadınları
Aslı Gön
Öz | Abstract | Pdf
Postmodernist Film: A Cinematic Genre
Sibel Çelik Norman
Öz | Abstract | Pdf

Çeviri
Akıl Oyunu Filmleri
Thomas Elsaesser
(Çev. sinecine Kolektif)

Öz Abstract |Pdf

Değini
Nijat Özön’ün Ardından
Oğuz Onaran

Öz | Abstract |Pdf


sinecine kitaplığı

Modernizm, Sanat Sineması, Film Çalışmaları, Uluslararası Sinema ve Bir Yönetmen
Ali Karadoğan

Öz | Abstract |Pdf

sinecine 2011  2 (2) – Güz
sinecine2011_2_2

Editör: Ahmet Gürata
Editör Yrd:  Pınar Yıldız ve Aslı Ekici
ISSN:1309-5838
Ahmet Gürata’nın Sunuşu

Yeni Dönem İslami Sinema ve Modernlik-Geleneksellik Sınırında Üslup Arayışı
Özlem Özdemir
Öz | Abstract | Pdf 

Kurtuluş Savaşı Filmleri ve Milli Hamaset
Serhan Mersin
Öz | Abstract | Pdf
Bu Fabrika Bizim: Karanlıktan(n) Uyananlar Filminde İşçi Sınıfının Temsili
A. Deniz Morva Kablamacı
Öz | Abstract | Pdf
Çeviri
Sinemasal Deneyim
Francesco Casetti
(Çev. Defne Kırmızı)

Değini
Belgesel Filmin İcra Edilişi Üzerine
Umut Kocagöz

sinecine kitaplığı
Sinema Kuramlarından Film Çalışmalarına: Sinema Araştırmalarında Kuram, Yöntem ve Eleştiri
Hakan Erkılıç
Yeni Kitaplar
Aslı Ekici