sinecine ISSN: 1309-5838

sinecine 2012

sinecine 2012 > 3  (1) – Bahar

 

 


Editör: Ahmet Gürata
Editör Yrd:  Pınar Yıldız ve Aslı Ekici
ISSN:1309-5838

 

Ahmet Güratanın Sunuşu

Makale

1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Etnik Kimliklerin Temsili
Eren Yüksel
Öz | Abstract

Zeki Demirkubuz Sinemasında Toplumsal Cinsiyet
Nursel Güler
Öz | Abstract

Hollywood Bilimkurgusunda Makine, Beden ve Teknofobi
Toygar Sinan Baykan
Öz | Abstract

Szabó’nun Sesçil Evreninde Taraf Tutmak 
Sevgi Can Yağcı Aksel
Öz | Abstract

Çeviri
Politique des Auteurs Üzerine”
André Bazin
(Çev. Adem Yeşilyurt)
Öz Abstract

sinecine kitaplığı
Yeni Kitaplar
Pınar Yıldız
Öz | Abstract

sinecine 2012 > 3  (2) – Güz


 

 

Editör: S. Ruken Öztürk
Editör Yrd:  Bahar Şimşek
ISSN:1309-5838

 

S. Ruken Öztürkün Sunuşu

Makale

1990 Sonrasında Türk Sinemasında Melodramatik İmgelem
S. Evren Yüksel
Öz Abstract

Ümit Ünal Sinemasında Ulusal Alegori
Ece Özdemir
Öz | Abstract

Geleceğin Tarihini Yazmak: Sinemanın Kıyamet Senaryoları
Özlem Oğuzhan
Öz | Abstract

Acının “Ötekileri”: Sing for Darfur 
Gamze Hakverdi
Öz | Abstract

Söyleşi
Dudley Andrew ile Söyleşi: “Sinemanın Enerjisine İhtiyacımı Hiç Yitirmeyeceğim”
Ahmet Gürata
Öz Abstract |

sinecine kitaplığı
Oğuz Hoca İçin
Hasan Akbulut
Saniyede 24 Kare Metni Üzerine Bir Okuma
Meral Özçınar Eşli
Kısa Kısa Sinema
Bahar Altay Erişen 
Öz Abstract