sinecine ISSN: 1309-5838

sinecine 2014

sinecine 2014 > 5  (1) – Bahar

 

 

 

 

 

Editör: Hasan Akbulut
Editör Yrd: Burçin Kalkın Kızıldaş & Ş. Ezgi Mert
ISSN:1309-5838

 

Editörden
Hasan Akbulut’un Sunuşu

Makale

Doğu Avrupa Sinemasında Post Komünist Nostalji
Özgür Yaren
Öz|Abstract

Varlığın Özü “Tepenin Ardı”nda: Emin Alper’den Bir Varol(ama)ma Öyküsü
Ayşegül Gündoğdu
Öz|Abstract

Tepenin Ardı: Homososyallik, Aile ve Erkeklik
Aslı Gön
Öz|Abstract

John Cassavetes Sinemasında Gerçekliğin Üretimi: Diyaloglar ve Görüntüler Üzerinden Bir Değerlendirme
Fırat Osmanoğulları & Didem Mutlu
Öz|Abstract

Sınıf’ta Bir Yargıç Olarak Okul
Burak Şahin & Neriman Açıkalın
Öz|Abstract

Büyük Sır: Sessizlik, Sinema ve Modernizm
Des O’Rawe
Çev. Yüksel Tuna

Öz|Abstract

Değini

Yeni Medya_AçıkLab
Ersan Ocak

Öz|Abstract

Turkishcine.ma
Ahmet Gürata 

Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı
Yeni Kitaplar
Eren Yüksel

Öz|Abstract

Ş. Ezgi Mert

Öz|Abstract

 

———————————————————————————————

 

 

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi / sinecine Journal of Film Studies

2014 | 5 (2)  Güz / Autumn
———————————————– 
Editör / Editor: Senem Duruel Erkılıç
Editör Yrd. / Assistant Editor: Ş. Ezgi Mert & Engin Gülez
ISSN:1309-5838
sinecine 5 (2) Güz / Autumn

 

 

Editörden

Senem Duruel Erkılıç’ın Sunuşu

Makale 
Sömürgeleri Tanıyın, Tanıtın, Medenileştirin: Belgesel Filmlerle Sömürgecilik
Özgür Adadağ
Öz|Abstract

Değiştiren ve Dönüştüren Aşk: Romantik Komedilerde Toplumsal Cinsiyet ve Aşk İlişkisi
Nermin Orta
Öz|Abstract

21. Yüzyıl Film Kuramı Tartışmalarında Film-Felsefe İlişkisine Dair İki Tez: Sinematik Felsefe mi Felsefi Sinema mı?
Sevcan Güğümcü
Öz|Abstract

İktidar Karşısında Bir Özne Olarak Yönetmen Ali: Gece Yolculuğu Üzerine Foucaultgil Bir Okuma
Kadir Dede
Öz|Abstract

Laura Mulvey ile Söyleşi
Ozan Kamiloğlu

Öz|Abstract

Değini
Kırık Bir İlk Hikayesi: Türk Sinemasının 100. Yılına Dair
Dilek Kaya

Öz|Abstract

Direnişin Gölgemsi Ruh Hali: Gezi Filmleri
Ulaş Bayraktar & Hakan Erkılıç

Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı
Yeni Kitaplar
Nezih Erdoğan
Aslıhan Doğan Topçu

Öz|Abstract