sinecine ISSN: 1309-5838

2015 Sayılar

sinekapak11

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi / sinecine Journal of Film Studies

  2015 | 6 (1)  Bahar / Spring
———————————————– 

  Editör / Editor: Senem Duruel Erkılıç

Editör Yrd. / Assistant Editor: Selin Çelik & Bermal Aydın

  ISSN:1309-5838

 

 

 

Editörden

Senem Duruel Erkılıç’ın Sunuşu

Makale 

Crime and Justice in Film: A Poststructuralist Reading
Coşkun Liktor
Öz|Abstract |Pdf

Arı Kovanının Ruhu Filminin İkonolojisi
Fikret Zorlu
Öz|Abstract

Film Okuryazarlığı: Bir Görsel İletişim Sistemi Olarak Devamlılık Sineması
Sermin Ildırar
Öz|Abstract

Mahremiyetin Kamuya Açılması: Tek Başına Dans ve Röntgenciliğin Toplumsal Eleştirisi
Onurhan Demirkol
Öz|Abstract

Milliyetçilik ve Faillik Bağlamında Dedemin İnsanları
Gizem Parlayandemir
Öz|Abstract

Çeviri | Translation

Üçüncü Sinema Meselesi: Notlar ve Düşünceler
Paul Willemen
(Çev. Sinem Aydınlı & Damla Okay Yıldırım)

Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı

Haneke Huzursuz Seyirler Diler
Bermal Aydın
Öz|Abstract

Sinema I: Hareket-İmge
Mehmet Köprü
Öz|Abstract

——————————————————————————————————————

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi / sinecine Journal of Film Studies

  2015 | 6 (2)  Güz / Autumn
———————————————– 

  Editör / Editor: Y. Gürhan Topçu

Editör Yrd. / Assistant Editor: Selin Çelik & Mehmet Köprü

  ISSN:1309-5838

 

 

Editörden

Y. Gürhan Topçu’un Sunuşu

Makale 

Bak Yeşil Yeşil: Ekosinema Kuramı Üstüne
Ahmet Emin Bülbül

Öz|Abstract

Traumatic Sexuality in Samaria
Ahmet Yüce

Öz|Abstract

Halkevleri’nde Eğitici Sinema Repertuarı: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sinema, Eğitim, Propaganda (1923-1945)
Özde Çeliktemel-Thomen

Öz|Abstract

Çeviri | Translation

Sinema Politikaları: Söylem, Psikanaliz, İdeoloji
Michael Ryan (Çev. Hakan Erkılıç)
Öz|Abstract

Söyleşi | Interview

From Early Iranian Cinema to the Accented Cinema: An Interview with Professor Hamid Naficy
Özde Çeliktemel-Thomen    

Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı

Türkiye’de Belgesel Sinema Literatürü Üzerine: Belge Film’den Belgesele
Hakan Erkılıç

Öz|Abstract

Yeni Kitaplar
Ulaş Bayraktar

Öz|Abstract