sinecine ISSN: 1309-5838

sinecine 2016

sinecine 13 kapaksinecine Sinema Araştırmaları Dergisi / sinecine Journal of Film Studies

  2016 | 7 (1)  Bahar / Spring
———————————————– 

  Editör / Editor: Y. Gürhan Topçu

  Editör Yrd. / Assistant Editor: Selin Çelik & Mehmet Köprü

  ISSN:1309-5838

 

 

 

Editörden

Y. Gürhan Topçu’un Sunuşu

Makale 

Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim’de Performatif Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik
Aslı Gön

Öz|Abstract

The Uncanny Homes of Fatih Akın’s Head-On
Pelin Aytemiz

Öz|Abstract

Bir Medyalararasılık Kategorisi Olarak Medya Değişimi: Gölgesizler Romanındaki Üst Kurmaca Düzleminin Filme Aktarımı
Cemal Sakallı & Asuman Akemoğlu

Öz|Abstract

Bir Deliliğe Sığınma Hikâyesi: Kızıl Çöl
Evrim Nacar

Öz|Abstract

Seyirci ve Film Üretim İlişkisinde Yeni Yaklaşımlar: Kitlesel Fonlama Uygulamaları ve Türkiye’deki Deneyimler
Serpil Kırel & Seda Aktaş

Öz|Abstract

Çeviri | Translation

Açık İmge: Şiirsel Gerçekçilik ve Yeni İran Sineması
Shohini Chaudhuri & Howard Finn (Çev. Tolga Toprak)
Öz|Abstract

Değini| Notes

Amour: Sinemada Klasik Bir Tragedya
Necla Çelik
Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı

Yeni Kitaplar
Elif Özler

Öz|Abstract

Semra Civelek
Öz|Abstract

 

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi / sinecine Journal of Film Studies

  2016 | 7 (2) Güz / Autumn
———————————————– 

  Editör / Editor: S. Ruken Öztürk

  Editör Yrd. / Assistant Editor: Tuğba Öcal  & Emre İzgi

  ISSN:1309-5838

 

 

Editörden

S. Ruken Öztürk’ün Sunuşu

Makale 

Sinemasal Mekânlar ve Sinemasal Mekânların Çözümlenmesi
Aydın Çam

Öz|Abstract

İmparatorların Gözleri: II. Abdülhamid’e Berlin Sefiri Tarafından Önerilen Filmler
Serpil Kırel & Oya Kasap Ortaklan

Öz|Abstract

Taşrada Kalan Erkeklikler
Burçin Kalkın Kızıldaş

Öz|Abstract

Hafıza Mekânın Ölü Zaman Sızıntısı: Mustang
Yıldız Derya Birincioğlu

Öz|Abstract

Ev Kadınlarının Sanat Filmlerini Anlamlandırma Süreci Üzerine Bir Alımlama Çalışması: Hayat Var Örneği
Aynülhayat Uybadın

Öz|Abstract

The Ghosts of Female Gothic
Coşkun Liktor

Abstract|Öz

Comedy and Women: The Problem of Gender in Hokkabaz
Özge Güven Akdoğan

Abstract|Öz

Gerilim Sinemasının Bir Alt Türü Olarak “Ev İstilası”
Özlem Oğuzhan

Öz|Abstract

Değini| Notes

Dolana Dolana Erkek Hikâyeleri: Sarmaşık
Seçil Büker
Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı

Sinemanın İyileştirici Gücü: Saklı Yaraları Onarmak
Sıla Levent

Öz|Abstract