sinecine ISSN: 1309-5838

sinecine 2017

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi

sinecine Journal of Film Studies

  2017 | 8 (1) Bahar / Spring
———————————————– 

  Editör / Editor: S. Ruken Öztürk

  Editör Yrd. / Assistant Editor: Tuğba Öcal

  ISSN:1309-5838

 

 

 

Editörden

S. Ruken Öztürk’ün Sunuşu

Makale 

Türkiye Sinemasının Cezaevleri
Hilmi Maktav

Öz|Abstract

Bir Uyarlama Örneği Olarak Yeraltı Filmi
Eren Yüksel

Öz|Abstract

Görsel İmgelerin Abluka Filminde Yarattığı Panoptik Evren
Bahar Altay Erişen

Öz|Abstract

Popüler Sinemada Oedipus: Vay Arkadaş ve Düğün Dernek‘te Babalar ve Oğullar Üzerine
Özge Güven Akdoğan

Öz|Abstract

Ulus Fantazisinin İmgesel Durağı: The Water Diviner
Yıldız Derya Birincioğlu

Öz|Abstract

The Relationship of Cinema to Philosophical Thought: Badiou and Deleuze
Ebru Thwaites Diken

Abstract|Öz

sinecine Kitaplığı

Yeni Kitaplar
Tuğba Öcal & Emre İzgi

Öz|Abstract

 

sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi

sinecine Journal of Film Studies

  2017 | 8(2) Güz / Autumn
———————————————– 

  Editör / Editor: Nezih Erdoğan

  Editör Yrd. / Assistant Editor: Selin Çelik & Buğra Kibaroğlu

  ISSN:1309-5838

 

 

 

Editörden

Nezih Erdoğan’ın Sunuşu: Bir Garip Enerji

Makale 

Kanun Namına: Yöneten Kim?
Mahmut Mutman
Öz|Abstract

Batman Başlıyor‘da Romantik Suçluluk, Radikal Kötülük ve Modern Kahramanlığın Refleksif İnşası
Göral E. Yılmaz Ercan

Öz|Abstract

Balkanlaştırmadan Avrupalılığa: Hırvatistan Sinemasında Yeni Öznellik Biçimlerinin Çözümlenmesi
Özge Baydaş Sayılgan

Öz|Abstract

Eski İzmir Sinemaları ve Yıldız Sineması: Mekân, Toplum, Seyir
Dilek Kaya

Öz|Abstract

Post-Sosyalist Romanya’nın Alegorisi Olarak Sieranevada
Gönül Eda Özgül

Öz|Abstract

Değini

Reha Erdem / Koca Dünya: “Crypt” + “Affect”
Zafer Aracagök

Öz|Abstract

Konferans Raporu

NECS Paris 2017: “Duyarlılık ve Duyular: Medya, Beden, Pratikler”
Nezih Erdoğan

Öz|Abstract

sinecine Kitaplığı

Sessiz Dönem Türk Sineması (1895-1922)
Serkan Şavk

Öz|Abstract