sinecine ISSN: 1309-5838

Sinemada Göç ve Melezlik: Türk Sineması Örneği

Öz

Gülsenem Çobaner-Gün, Sinemada Göç ve Melezlik: Türk Sineması Örneği adlı doktora
tezine dayanan kitabında Türk sinemasıyla toplumsal olgular arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır.