sinecine ISSN: 1309-5838

Sinemada Sosyal Etkileşim Arayışları

Sinema seyircisinin film karşısındaki konumu sinema tarihinin ilk günlerinden beri tartışma konusudur. Farklı sanatsal, ideolojik ve ticari hedeflerle hareket eden yönetmenler seyircinin pasif bir alıcıdan daha fazlası olabileceği filmler üretmeye çalışmışlardır. Doğrudan seyirci müdahalesine açık yapımlar oluşturulması bu alanda önemli başlıklardan biridir. Bu çalışmalar geleneksel olarak dallanma veya prosedürel veri işleme yöntemleri ile seyirciye önceden sınırları çizilmiş etkileşim alanları sunmuşlardır. Ancak dolaylı da olsa kavramsal olarak Üçüncü Sinema ve hayran kültürü gibi kaynaklardan beslenen ve çağdaş sosyal medya kanallarını kullanan bir dizi güncel yapım seyirci etkinliğini farklı bir şekilde yorumlamaktadır. Bunlar filmleri bir tür sosyal etkileşim ve yaratıcı üretim kaynağı olarak konumlandırmayı amaçlamaktadırlar. Bu çalışma, sinemada sosyal anlamda aktif seyirci arayışları geleneğinin tarihsel dönüşümünü ve bugün geldiği noktayı inceleyecek, çağdaş medya ekolojisi içinde dijital teknoloji ve özellikle de sosyal medya uygulamaları ile desteklenen güncel yapımların geçmiş örneklerle ilişkisini tartışacaktır.

Anahtar Sözcükler: Aktif seyirci, Üçüncü Sinema, hayran kültürü, sosyal medya, İnternet ve sinema, etkileşimli film.