sinecine ISSN: 1309-5838

Sinemanın İyileştirici Gücü: Saklı Yaraları Onarmak

Öz

Bu sayıda ele alınan kitapların ikisi yazarların doktora çalışmalarına dayanmaktadır. Sevcan Sönmez, Filmlerle Hatırlamak: Toplumsal Travmaların Sinemada Temsil Edilişi (2015) kitabında travmatik olayları işleyen filmlerin geçmişle hesaplaşmadaki rolünü travmatik temsil stratejilerinden yararlanarak tartışıyor. Travma Anlatıları: Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantazi’de (2016) Sinem Evren Yüksel melodramın anlamlandırma biçimi olarak nasıl işlediğini ve modernlikle ilişkisi bağlamında hangi toplumsal fantezilere seslendiğine bakıyor. Adorno’nun “Gözünüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir” sözünden adını alan üçüncü kitap Gözdeki Kıymık: Yeni Türkiye Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri (2016), madun ve maduniyet imgelerini filmler üzerinden ele alan makalelerden oluşan kolektif bir çalışmadır.

Anahtar Sözcükler: Travma, bellek, sinema, geçmişle hesaplaşma.