sinecine ISSN: 1309-5838

Sömürgeleri Taniyin, Tanitin, Medenileştirin: Belgesel Filmlerde Sömürgecilik

Öz

Sömürgeciliğinin tüm çarklarıyla işlemesi sinemanın doğuşu ile aynı dönemdedir ve iki- sinin de bir diğerine katkısı olmuştur. Bu çalışmada ilk döneminden itibaren 2. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde sinemanın “sömürge eğitimi” için kullanımı incelenmiştir. Söz konusu eğitim, bir yandan sömürgelere olan ilgiyi besleyerek sömürgecilik fikrinin metropolde popülerleşmesini, diğer yandan sömürgelerde yerlilere metropolü tanıtmayı, onları metropolün gücü ve yaşam tarzıyla tanıştırmayı ve sömürgeleri “medenileştirmeyi” amaçlamaktadır. Çalışmada, sömürge savaşlarından bilgi aktaran haber filmleri, otomobil şirketlerinin sömürge topraklarına düzenlediği seferlerde çekilen seyahat filmleri, sömür- geleri tanıtmak amacıyla yapılan belgesel filmler gibi farklı örneklerden hareket edilerek sinemanın metropolde “homo emperialis”i biçimlendirmek, sömürgelerde ise yerlilerin kalbini kazanmak için kullanımı incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Sömürgecilik, imparatorluk, eğitici sinema, sömürge eğitimi, “medenileştirmek”, sömürgelere seyahat.